© Loodgietersbedrijf Simon bv Stationsweg 70 3363 GA Sliedrecht T. (0184) 419 377
OVER ONS WERKZAAMHEDEN SHOWROOM ONZE MERKEN PRIVACY VERKLARING OPENINGSTIJDEN

PRIVACY VERKLARING

 Loodgietersbedrijf Simon B.V. streeft ernaar dat de privacy van ieder

die haar website bezoekt gerespecteerd wordt. Met verkregen

persoonsgegevens zal Loodgietersbedrijf Simon B.V. dan ook

zorgvuldig omgaan. 

Identiteit en contactgegevens Loodgietersbedrijf Simon B.V.  Naam:

Loodgietersbedrijf Simon B.V. Adres: Stationsweg 70, 3363 GA

Sliedrecht Telefoonnummer:0184-419377 E-mailadres:info@simonbv.nl

Kamer van Koophandel-nummer: 804987956. 

Gebruik en bewaren gegevens U kunt deze website anoniem bezoeken.

Als u geïnteresseerd bent in een product of dienst van

Loodgietersbedrijf Simon B.V., kunt u ons bereiken via de telefoon of u

kunt ons mailen. Wij gebruiken deze gegevens om u informatie over

onze dienstverlening en/of producten te verschaffen en om uitvoering te

kunnen geven aan een overeenkomst. 

Wanneer wij diensten- en/of producten bij u aan huis leveren, hebben

we uiteraard tevens uw adresgegevens nodig.  

Wanneer u ons e-mail of andere berichten stuurt worden deze

opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht

opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de

desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen

te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. 

Waarom Loodgietersbedrijf Simon B.V. verwerkt uw persoonsgegevens

voor navolgende doeleinden: 

▪ om u te kunnen bellen/e-mailen/aanschrijven indien dit benodigd is

voor de uitvoering van onze dienstverlening; ▪ om uitvoering te kunnen

geven aan een overeenkomst; ▪ om onze dienstverlening te kunnen

verbeteren; ▪ om u te informeren over wijzigingen in wetgeving en

dienstverlening; ▪ indien Loodgietersbedrijf Simon B.V. hiertoe wettelijk

verplicht is.  

Hoe lang Loodgietersbedrijf Simon B.V. zal uw gegevens niet langer

bewaren dan strikt nodig is om de doelen re realiseren waarvoor uw

gegevens worden verzameld. Voor zover er een administratieve- en/of

wettelijk bewaarplicht geldt zullen wij uw gegevens gedurende die

termijn bewaren.  

Delen Loodgietersbedrijf Simon B.V. verkoopt uw gegevens niet aan

derden. Zij zal uw gegevens uitsluitend verstrekken indien dit nodig is

voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan

een wettelijke verplichting. Met organisaties en/of bedrijven die uw

gegevens in onze opdracht verwerken, sluiten we een

verwerkersovereenkomst waarin een eenzelfde niveau van beveiliging

en vertrouwelijkheid van uw gegevens gewaarborgd wordt.

Links Deze website kan links naar andere websites en diensten

bevatten. Loodgietersbedrijf Simon B.V. is niet verantwoordelijk voor de

inhoud van deze websites of voor de privacybescherming op deze

websites. Wij adviseren u altijd de privacyverklaring van de betreffende

website te lezen.

Inzien, aanpassen, verwijderen U hebt het recht om aan ons te vragen

welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn

opgeslagen en voor welk doel. Wanneer u meent dat die

persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons

verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren of te

verwijderen. U kunt ons bellen (nummer:0184-419377), e-mailen

(mailadres:info@simonbv.nl) of laat het ons weten per post. 

Intrekken toestemming Voor zover wij u gegevens hebben verzameld

op grond van door u verleende toestemming, hebt u het recht om de

door u verleende toestemming in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan

de rechtmatigheid van de verwerking op basis van uw toestemming

voor het moment van intrekking. 

Beveiliging Loodgietersbedrijf Simon B.V. neemt de bescherming van

uw gegevens serieus en neemt passende (beveiligings-)maatregelen,

zowel organisatorisch als technisch, om misbruik, verlies, ongewenste

openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van- en/of

onbevoegde/ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens tegen

te gaan.  Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn

dan wel er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dat contact op met

Loodgietersbedrijf Simon B.V. of via e-mailadres info@simonbv.nl.  

U hebt daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de

toezichthoudende autoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens) 

Wijziging privacyverklaring Wij kunnen deze privacyverklaring wijzigen

en/of aanvullen. Raadpleegt u deze privacyverklaring dan ook

regelmatig, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent. 

Cookiebeleid/statistiek 

Loodgietersbedrijf Simon B.V. maakt geen gebruik van cookies..

BADKAMERS,SHOWROOM, CENTRALE VERWARMING, AIRCONDITIONING, WATER, GAS, RIOLERING, ZINKWERK, ONDERHOUD, STORINGEN, VERSTOPPINGEN, SFEERHAARDEN, VENTILATIE, ZONNEPANELEN, ENERGIEBESPARING
PRIVACY VERKLARING